Mötesanteckningar från klubbmöte

Tid: 2022-09-10 10:00

Plats: FK Spinn

Dagordning

 1. Mötets öppnande
  1. Ordförande Fabian hälsade alla välkomna och öppnade mötet
 1. Ekonomi
  1. FPV tävlingen som hölls 2022-09-03 genererade ett överskott på 615,22kr
 1. Inkomna skrivelser
  1. Följande rapport har inkommit från Roland Nilsson gällande kontakt med Söderköpings kommun angående Kungängens gård.

Hej!

Liten rapport från kontakten med kommunen. Ansvarig för markexploatering är Magnus Sandberg  som jag pratar med. Inför det fortsatta arbetet behöver jag organisationsnummer och kontaktuppgifter på firmatecknare. Utgångsläget är befintlig yta. Se foto. Avtalsförslaget kommer att innehålla avtalstid, förlängningsmodell, uppsägningsvillkor för oss,

arrende (lika med bidraget), ev skötselvillkor och ev användningsbegränsningar, nyttjande av väg. 

Vi kommer att teckna ett avtal efter alla principer som kommunen har i liknande ärenden. Bra med ordning och reda. 

Kommunen har ännu inte tillträtt marken. Länsstyrelsen har ännu inte gett förvärvstillstånd men är en formalitet. Tillträde runt 1 nov. Den del av marken som vi har kommer inte att få detaljplan. Således ingen risk för annan användning inom överskådlig tid mm. 

Vi kommer att få ett avtalsförslag som styrelsen ska ta ställning till. Jag informerar gärna om kontakten med kommunen dessförinnan. 

Roland

 1. Övrigt
  1. Fast dag för gemensam flygning kommer att ske på onsdagar från kl 17 under högsäsong och lördagar från kl 10 under lågsäsong. Pylon-träning sker huvudsakligen på tisdagar.
  2. Kassören ska kolla om vi kan skapa en Ny facefook sida då den befintliga är inställd som ”privat” och det går därmed inte att dela information från sidan till allmänheten. 
  3. Om det finns intresserade så kan Robin Andersson ta fram en FK Spinn Fluga, tanken med detta är att försöka införa ett klubbmästerskap som vi kan vidareutvekla i framtiden. Mer info kommer på mail, hemsida och Facebook. Är du intresserad av en fluga så meddela Robin!
 1. Mötet avslutat

Närvarande

Fabian, Per, John, Johan, Artiom, Robin, Örjan, Åke och Karl-Erik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.