Mötesanteckningar från klubbmöte

Tid: 2022-09-10 10:00 Plats: FK Spinn Dagordning Mötets öppnande Ordförande Fabian hälsade alla välkomna och öppnade mötet Ekonomi FPV tävlingen som hölls 2022-09-03 genererade ett överskott på 615,22kr Inkomna skrivelser …