Flugan Cup

Hej allesammans!Vintersäsongen börjar närma sig och inomhusflyg blir då aktuellt. Vore väldigt roligt om vi kunde få ihop en enklare tävling/cup i vinter under några av tiderna vi bokar upp. …

 MOTORDAG den 24 september 2022 i Västervik

     MOTORDAG den 24 september 2022 i Västervik Västerviks modellflygklubb bjuder in… …närliggande klubbar till en speciell ”MOTORDAG” lördagen den 24 september från klockan 10.00. Välkommen, föranmälan krävs inte.!  (Reservdag söndag …

Mötesanteckningar från klubbmöte

Tid: 2022-09-10 10:00 Plats: FK Spinn Dagordning Mötets öppnande Ordförande Fabian hälsade alla välkomna och öppnade mötet Ekonomi FPV tävlingen som hölls 2022-09-03 genererade ett överskott på 615,22kr Inkomna skrivelser …